A Amarres de Barcelona sabem que aigües netes són aigües pròsperes, per això estem compromesos amb la lluita contra la contaminació marina i facilitem tot tipus de serveis de protecció ambiental al voltant del port de Barcelona.

Preparats per atendre qualsevol vessament durant les 24h del dia, 365 dies de l’any.

contaminacion-7

Mitjans Anticontaminació

El factor clau de l’equació són els professionals que treballen dia a dia per assolir un port més eficient, pròsper i net.

Oferim un servei d’alta qualitat gràcies a la nostra gran experiència en la lluita contra la contaminació al port.

Treballem amb els nostres clients i autoritats per frenar la contaminació. Fem servir els nostres coneixements i habilitats adquirits en anys d’experiència.

contaminacion-6

Recol·lecció i disposició de residus

Serveis de recol·lecció, amuntegament, trasllat i disposició final de:

Hidrocarburs

Tot tipus de combustibles i lubricants que usen els motors i les maquinàries dels vaixells. Es poden vessar accidentalment o per negligència a l’aigua oa terra, causant greus danys al medi ambient ia la salut humana.

Barreges olioses

Són les aigües contaminades amb olis que es produeixen pel rentat dels tancs o les sentines dels vaixells.

Substàncies nocives líquides

Tots aquells productes químics que es transporten com a càrrega o que es fan servir per a la neteja o el manteniment dels vaixells. Poden ser corrosius, inflamables, tòxics o explosius i representen un risc alt per a l’ecosistema marí i la seguretat portuària.

Escombraries

Totes les deixalles sòlides que s’originen pel consum d’aliments, begudes o altres productes a bord dels vaixells. Inclouen plàstics, metalls, paper, cartró, vidre, fusta, tèxtils, etc. També poden ser residus orgànics com a restes de menjar o cadàvers d’animals.

contaminacion-6
contaminacion-5
contaminacion-3
contaminacion-4